Kostoja e Studimeve

Ofrojmë studime të kualitetit të lartë, me çmimet më të ulëta krahasuar me institucionet e regjionit.
Çmimet kanë pësuar ulje për 30% krahasuar me vitet e mëparme.
Mundësi pagese me këste (deri në 10 këste).

Pagesa për një vit akademik sipas programeve studimore:

Stomatologji - 4500 €
Bachelor i Farmacisë - 4000 €
Bachelor i Radiologjisë Diagnostike - 2000 €
Bachelor i Mjekësisë Sanitare - 2000 €
Bachelor i Biokimisë Laboratirike - 2000 €
Bachelor i Infermierisë

- 1700 €

Bachelor i Fizioterapisë

- 2000 €

 

Mënyra e Pagesës

Pagesa bëhet nëpërmjet Transferit Bankar

Banka: NLB Prishtinë

Paraprakisht, në shërbimin financiar të Fakultetit, studentët marrin Fletëpagesën të cilën e paguajnë në bankë.

Në shërbimin financiar kthehet dëshmia për pagesën e kryer.

Pagesa mund të bëhet me këste (deri në 10 këste).

 

You are here: Home STUDIMET Kosto e studimit

Kontakti

  • Adresa: Glloku te Shelgjet, p.n.
  •  Prishtinë
  • Tel. 038/544-754;Fax: 038/544-756;
  • Web: www.rezonanca.com
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.