Publikimet

Revista: Kosova Journal of Medical Sciences

 

 

Revista e Shkencave Mjekësore e Kosovës (Kosovo Journal of Medical Sciences – KJMS) është publikim official i Kolegjit “Iliria” – Fakultetit të Shkencave Mjekësore në Prishtinë, i cili botohet dy herë në vit.

 

Kryeredaktor – Editor-in-Chief

Prof. asoc.Nexhmi Hyseni,MD, PHD

Profesor i asocuar i Universitetit të Prishtinës, Fakultetit të Mjekësore, Prishtinë, Kosovë

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zëvendës-kryeredaktor – Deputy Editor

Prof. asoc. Blerim Kamberi

Profesor i asocuar i Universitetit të Prishtinës, Fakultetit të Mjekësore, Prishtinë, Kosovë

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Këshilli redaktues – Editorial Board

Prof. dr. sc. Besim Sllamniku

Prof. dr. sc. Orhan Kubati

Prof. dr. sc. Rexhep Hoxha

Prof. dr. sc. Hysni Daka

Prof. dr. sc. Muharrem Jakupaj

Prof. dr. sc. Veton Hoxha

Prof. dr. sc. Nexhmi Hyseni

Prof. dr. sc. Enver Mustafai

Prof. dr. sc. Salih Ahmeti

Prof. dr. sc. Burhan Dida

Prof. dr. sc. Halit Ymeri

Prof. dr. sc. Fehmi Zeqiri

Dr. sc. Ramadan Idrizaj

Prof. as. Fatmir Dragidella

Prof. asoc. Afërdita Krasniqi - Daka

Prof. dr. sc. Mehmedali Azemi

 

Bordi Internacional Mbikqyrës

Akad. Gudar Beqiraj, kryetar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

Prof. dr. sc.Agim Sallaku, Universiteti i Tiranës, Tiranë, Shqipëri

Prof. dr. sc. Ender Kazazoglu, Yeditepe Universitesy, Stamboll, Turqi

Prof. dr. sc. Lutfi Alia, Universiteti i Sienës, Departamenti i Patologjisë dhe Onkologjisë, Itali

Prof. dr. sc. Antonio Acquaviva, Universiteti i Sienës, Klinika e Onkologjisë Pediatrike, Itali

Prof. dr. sc.Macella Cintorino, Universiteti i Sienës, Drejtore e Departamentit të Patologjisë dhe Onkologjisë, Itali

Prof. asoc. Rexhep Hoxha, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë, Prishtinë, Kosovë

Prof. dr. Muharrem Jakupaj, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë, Prishtinë, Kosovë

Prof. dr. sc. Veton Hoxha, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë, Prishtinë, Kosovë

Prof. Enver Mustafai, Kolegji Iliria, Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Prishtinë, Kosovë

Prof. dr. sc. Sali Ahmeti, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë, Prishtinë, Kosovë

Prof. dr. sc. Burhan Dida, Kolegji Iliria, Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Prishtinë, Kosovë

Prof. dr. sc. Halit Ymeri, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë, Prishtinë, Kosovë

Prof. dr. sc. Enver Baraku, Kolegji Iliria, Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Prishtinë, Kosovë

Prof. asoc. Naser Ramadani, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë, Prishtinë, Kosovë

Prof. dr. sc. Osman Leci, Kolegji Iliria, Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Prishtinë, Kosovë

Prof. dr. sc. Mustafë Bacaj, Kolegji Iliria, Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Prishtinë, Kosovë

Prof. dr. sc. Mustafë Shabani, Kolegji Iliria, Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Prishtinë, Kosovë

 

Adresa e Redaksisë – Editorial Board Address:

Kolegji Iliria – Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Instituti për Kërkime dhe Shkencë, Veternik p.n.

Prishtinë, Kosovë

Tel.: +381 38 544-754; Fax. +381 38 544-756

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.rezonanca.com

You are here: Home PUBLIKIMET Publikimet

Kontakti

  • Adresa: Glloku te Shelgjet " Veternik "
  •  10000-Prishtinë, Kosova
  • Tel: +381 38 544 754,
  • Fax: +381 38 544 756
  • Web:  www.rezonanca-ks.com