Historia

Institucioni u themeluam më 19.10.2004, si Universiteti i Shkencave Mjekësore “Rezonanca” (USHMR), dhe u licencuam nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për vitet akademike 2004 – 2009.

Universiteti kishte në vete pesë fakultete:

 

  Fakultetin e Mjekësisë, 
  Fakultetin e Stomatologjisë 
  Fakultetin e Farmacisë, 
  Fakultetin e Fizioterapisë, 
  Fakultetin e Radiologjisë Diagnostike. 


Më 11.11.2010 u integrua me Kolegjin Universitar Iliria, si njësi e veçantë akademike.

Më 13.07.2015, sipas vendimit nr. 641/15 të AKA, akreditohet si KOLEGJI I SHKENCAVE MJEKËSORE "REZONANCA" në nivel institucional, për periudhën tre vjeçare, 1 tetor 2015-30 shtator 2018.

ONPrishtina