Bashkpunimi

Bashkëpunimi

Lista e institucioneve me të cilat kemi bashkëpunim:

  - Qendra Klinike Stomatologjike Universitare e Kosovës, Prishtinë

  - Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, Prishtinë, Kosovë

  - Universiteti Yeditepe, Stamboll, Turqi

  - Fabrikën Farmaceutike Sh.p.k. “Farmakos”-Prizren, Kosovë

  - Barnatoret Komunitare “Leka Med”, Prishtinë

  - Spitalin Universitar të Tiranës, Spitalin e Onkologjisë

  - Sue Ryder Care, Tiranë, Shqipëri

  - Universitetin “Vitrina” në Tiranë, Shqipëri

  - Ambulancën Stomatologjike “Ars Medica”, Prishtinë, Kosovë

  - Fakultetin e Studimeve Mjekësore, Sarajevë, Bosne e Hercegovinë 

  - QEAP-Heimerer, Qendra Evropiane për Arsim Profesional, Prishtinë, Kosovë

  - Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Tiranë

ONPrishtina