REZULTATET E PRANIMIT TE STUDENTEVE NË VITIN 2016-2017

 

Kolegji i Shkencave Mjekësore Rezonanca Prishtinë

                             NJOFTIM

 

REZULTATE E PRANIMIT TË STUDENTËVE NË AFATI E DYTË ( II )

Rezultatet e studentëve në afatin e dytë për vitin akademik 2016/2017

  Rezultatet për Stomatologji ju lutem kllikoni këtu: Rezultatet e Studentëve 2016/201

  Rezultatet për Farmaci ju lutem kllikoni këtu: Rezultatet e Studentëve 2016/2017

  Rezultatet për Infermieri ju lutem kllikoni këtu: Rezultatet e Studentëve 2016/2017 

  Rezultatet për Fizioterapi ju lutem kllikoni këtu: Rezultatet e Studentëve 2016/2017 

  Rezultatet për Biokimi Laboratorike ju lutem kllikoni këtu: Rezultatet e Studentëve 2016/2017

  Rezultatet për Radiologji Diagnostike ju lutem kllikoni këtu: Rezultatet e Studentëve 2016/2017 

  Rezultatet për Mjekësi Sanitare ju lutem kllikoni këtu: Rezultatet e Studentëve 2016/2017 

 

 

ONPrishtina