Konkursi per programet MASTER

 

Konkursi per programet Master Fakulteti i Shkencave Mjekësore Rezonanca Prishtinë Shpall:

KONKURS

Për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve, në programet MASTER, për vitin akademik 2014/2015

Programi i studimeve: MSc                                            Nr. i stud.

Master i Farmacisë (120 ECTS)                                    50

Master i Infermierisë (120 ECTS)                               50

Master i Radiologjisë Diagnostike (120 ECTS)           40

 

Për shkarkimin e tekstit të Konkursit kllikoni këtu: KONKURSI MASTER 2014/15

ONPrishtina