Rezultatet e Pranimit te Studenteve per vitin - 2016-2017

      Kolegji i Shkencave Mjekësore Rezonanca Prishtinë

                             NJOFTIM

 

 

REZULTATE E PRANIMIT TË STUDENTËVE

Rezultatet e studentëve në afatin e parë për vitin akademik 2016/2017

  Rezultatet për Stomatologji ju lutem kllikoni këtu: Rezultatet e Studentëve 2016/201

  Rezultatet për Farmaci ju lutem kllikoni këtu: Rezultatet e Studentëve 2016/2017

  Rezultatet për Infermieri ju lutem kllikoni këtu: Rezultatet e Studentëve 2016/2017 

  Rezultatet për Fizioterapi ju lutem kllikoni këtu: Rezultatet e Studentëve 2016/2017 

  Rezultatet për Biokimi Laboratorike ju lutem kllikoni këtu: Rezultatet e Studentëve 2016/2017

  Rezultatet për Radiologji Diagnostike ju lutem kllikoni këtu: Rezultatet e Studentëve 2016/2017 

  Rezultatet për Mjekësi Sanitare ju lutem kllikoni këtu: Rezultatet e Studentëve 2016/2017 

ONPrishtina