Rezultatet e Provimeve

 

 

  Fakultetin e Mjekësisë                                                                   Viti I | Viti II | Viti III

  Fakultetin e Stomatologjisë                                                          Viti I | Viti II | Viti III

  Fakultetin e Farmacisë                                                                  Viti I | Viti II | Viti III

  Fakultetin e Fizioterapisë                                                              Viti I | Viti II | Viti III

  Fakultetin e Radiologjisë Diag.                                                     Viti I | Viti II | Viti III

 

 

ONPrishtina