Mundësi të arsimit dhe

aftësimit të mesëm

profesional në fushat shëndetësore

APLIKO

Institucion Akademik

Institucion i cili ju siguron arsimim dhe kualifikim në përputhje me standardet evropiane
Bëhuni pjesë e botës së njerëzve të suksesshëm!

Historia e Kolegjit

Institucioni u themeluam më 19.10.2004, si Universiteti i Shkencave Mjekësore “Rezonanca” (USHMR)
Dhe u licencuam nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për vitet akademike 2004 – 2009.

Institucioni u themeluam më 19.10.2004, si Universiteti i Shkencave Mjekësore “Rezonanca” (USHMR), dhe u licencuam nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për vitet akademike 2004 – 2009.

Universiteti kishte në vete pesë fakultete:

- Fakultetin e Mjekësisë

- Fakultetin e Stomatologjisë

- Fakultetin e Farmacisë

- Fakultetin e Fizioterapisë

- Fakultetin e Radiologjisë Diagnostike.

Më 11.11.2010 u integrua me Kolegjin Universitar Iliria, si njësi e veçantë akademike, në kuadër të së cilit funksionon edhe sot. .

 

ONPrishtina